Norsk

Norsk

Vi kan rengjøre havet og beholde det for alltid.

Vårt mål er:

Å befri havet og verden fra plastavfall.  Dumping av søppel i havet har dannet fem enorme plastsøppelhauger i verdenshavene.  Det største flyter i Stillehavet og er på størrelse med Sentral-Europa.  Hvis søppelforurensingen fortsetter i dagens tempo vil det resultere i at hele havet vil være forurenset om noen få år.  Det er et skremmende scenario og katastrofen er ikke lenger bare potensiell.

Vår ide:

Vi vil vekke offentligheten, påpeke situasjonen og dens konsekvenser og gi råd om vår innovative løsning:

Løsningen:

Ved å benytte ny teknologi kan vi rengjøre dyphavet for plastavfall ved å samle det inn, sortere det og knuse det slik at det kan bli:

  • Omdannet til olje – lokalt og miljøvennlig
  • Resirkulert tilbake i produksjon

http://www.facebook.com/pages/One-Earth-One-Ocean/163573257046660

 
 

 

Danke für Ihren Besuch.

Wir haben Großes vor und brauchen dazu Eure Unterstützung.

Bitte zahlt für den Song ab 1 €

- die Hälfte bekommt der Verein- die andere Hälfte der Musiker.

Bitte weitersagen...

Bei Zahlungen über PayPal könnt Ihr Euch

direkt eine Spendenquittung ausdrucken.